0

გარე დამცავი ელექტრო ჟალუზი:
✅დაჯახების საწინააღმდეგო სისტემით;
✅ფოტოელემენტით;
✅დისტანციური მართვით;
ჟალუზს აქვს ფოტოელემენტის და უსაფრთხოების რეჟიმები;