0

+

შელტერი გამოიყენება ძირითადად სასაწყობო სისტემებისთვის, რადგან სატვირთო მანქანიდან პროდუქტის ჩამოტვირვის დროს შიდა სივრცე იყოს დაცული გარე დაბინძურებისგან და  არ მოხდეს ტემპერატურის ცვლილება.