მბრუნავი კარი

მბრუნავი კარი ძირითადად მონტაჟდება ისეთ შენობებში , სადაც ხშირია ხალხმრავლობა. მისი აგებულება და მოქნილობა საშუალებას იძლევა იმოძრაოს ხალხმა დაუბრკოლებლად. ამავდროულად, გამოირჩევა ენერგოეფექტურობით, რადგან ამცირებს ტემპერატურის ცვლილებას შენობაში.

კატეგორია: