მზის დამცავი ბადე

მზის დამცავი ბადე არის ერთგვარი მყარი ქსოვილი, რომელიც მაგრდება აივანზე (ასევე ფანჯრებზეც) და ქმნის მყუდრო გარემოს. მისით სარგებლობა წლის ნებისმიერ დროს არის შესაძლებელი, რადგან ცხელ ამინდში ხელს უშლის მავნე და მწველი სხივების შემოდინებას აივანზე და ქმნის სასიამოვნო ტემპერატურას. ცივ ამინდში კი მნიშვნელოვნად ბლოკავს ქარს და ქვიმას. მზის დამცავი ბადე აივანზე ქმნის სასიამოვნო გარემოს, რადგან გიცავთ უცხო თვალიგან. გარდა ამისა, სახლის გარეთა ფასადს ანიჭებს ახალ და თანამედროვე სტილს.